Gudstjenester

Der afholdes en kort andagt dagligt kl. 10.15 i daghjemmet.

Der er gudstjeneste 1 gang om måneden. Oplysning herom i Sydmarksgårdens avis.