Hverdagen

Aktiviteterne foregår fortrinsvis i dagcentrets åbningstid.

Efter morgenmad tilbydes de enkelte beboere at deltage i aktiviteter sammen med dagcenterbrugerne i " Mødestedets" lokaler.

I tidsrummet fra 9.30 til 16.00 er der mulighed for enten at være aktiv eller blot tilskuer til nogle af de planlagte tiltag.

Der er frivillige hjælpere tilknyttet.

Mandag er der 2 hjælpere til "snapstinget " hvor der fremstilles kryddersnaps. Der er desuden en frivillig hjælper til malergruppen, som skaber mange flotte akvareller eller oliemalerier.

Tirsdag får vi hjælp af tirsdagsvennerne.  Der spilles spil, læses højt, gåes ture, bages, samtales, spilles banko eller hvad vores beboere/daghjemsgæster ellers kunne have lyst til.

Der er desuden et træværksted, hvor der også ydes en frivillig hjælp.

Derudover er plejepersonalet meget interesserede i at skabe et godt bomiljø for de ældre beboere og tager gerne sammen med aktivitetspersonalet på diverse udflugter. 

Ellers leves livet og hverdagen i fællesrummene, der ligger i tilknytning til boligerne og her hygges ved indtagelse af måltiderne og sammen med de pårørende.