Sydmarksgårdens avis

Der udkommer hver måned et månedsblad der hedder Sydmarksgårdens avis.

Denne indeholder sidste nyt fra ledelsen og indlæg fra både beboerne, personalet og fra vore samarbejdspartnere. Dagcentret har deres månedskalender med aktiviteter og køkkenet menuplan for en måned ad gangen.

Ligeledes kan der ses tider for, hvornår frisør og fodpleje er på Sydmarksgården.

Der er som regel billeder i avisen, der skildrer livet hos os ligesom der tages billeder fra diverse fester og øvrige arrangementer.

Der bliver bekendtgjort fødselsdage og dødsfald blandt beboerne.
Dette altid efter aftale med den enkelte eller med de pårørende.

Avisen bliver delt ud til beboerne og kan købes af andre for 5 kr, ellers kan den læses elektronisk på de følgende sider: