Plejehjemsleder

Joan Hartvig
Forstander
Telefonnummer: 63766603
Email: joh@diakon.dk
Helle Lühr Hansen
Gruppeleder
Telefonnummer: 6376 6629
Email: hlh@diakon.dk