Ledelse

Joan Hartvig
Forstander
Telefonnummer: 63766603
Email: joh@diakon.dk
Helle Lühr Hansen
Gruppeleder
Telefonnummer: 63766629
Email: hlh@diakon.dk

Kontorpersonale

Mia Henriksen
Sekretær
Telefonnummer: 63766601
Email: mih@diakon.dk
Jane Juul Madsen
Sekretær
Telefonnummer: 63766601

Pedel

Rasmus Lange
Pedel
Telefonnummer: 63766606
Email: rla@diakon.dk

Køkken

Helle Gade
Økonoma
Telefonnummer: 63766610
Email: hgg@diakon.dk
Susanne Lange
Ernæringsassistent
Telefonnummer: 63766610
Email: sbl@diakon.dk
Anne Grete Cordes
Ernæringsassistent
Telefonnummer: 63766610