Medarbejdere

Sydmarksgården har medarbejdere ansat indenfor aktivitet, kontor, køkken, pedel, pleje og vaskeri. Derudover er der altid et antal elever samt personer i forskellige jobtilbud. 

  

Administration:

1 Forstander

1 Sekretær

1 Administrativ medarbejder (10 timer pr. uge)

 

Dagcenter:

5 Aktivitetsmedarbejdere/social- og sundhedshjælpere

 

Plejen:

1 Afdelingsleder

6 Sygeplejersker

8 Social og Sundhedsassistenter

28 Social og Sundhedshjælpere (variende timetal)

3 Sygehjælpere

 

Køkken:

3 Køkkenassistenter

 

Pedel:

1 Pedel

1 Pedelmedhjælper

 

Vaskeri:

1 Husassistenter


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.