Forsikring

Den enkelte beboer skal ved indflytning sørge for at tegne en ansvarsforsikring.

Den hidtidige forsikring kan bevares efter aftale med forsikringsselskab.