Hjælpemidler

Der er på Sydmarksgården en plejeseng i hver lejlighed.

Der er også mulighed for brug af loftlift efter behov.

Såfremt der er brug for yderligere foranstaltninger samarbejdes der med kommunens ergoterapeut, som visiterer til de forskellige hjælpemidler.

Hjælpemidlerne er gratis, og tilhører kommunen.