Kørsel/ Offentlig transport

Der skal som udgangspunkt selv sørges for transport, på nær til læge, speciallæge og sygehus.

Kørsel bestilles ved Fyn-Bus til læge og speciallæge og til Sygehus ved Sygehus transport Fyn.

 

Der går offentlig transport 200 meter fra Sydmarksgården.