Læge

Ved indflytning beholdes egen læge. Kun tilflyttere udenbys fra skal vælge læge.

Der er mulighed for telefonisk kontakt til lægehusene og personalet kan være behjælpelige hermed.