Licens

Der betales licens såfremt der medbringes fjernsyn. Opkrævning som hidtil via licenskontoret. Derudover betales der for fællesantennetilkobling.