Vores værdier

Mennesket betragtes som værende unikt og med værdi i sig selv med ret til udfoldelse og plads i det sociale fællesskab.

Vi lægger i samarbejdet vægt på:

Respekt

Ærlighed

Åbenhed

Rummelighed