Før Sydmarksgården var til!

 

Sydmarksgården, som vi kender den i dag, ligger på jord, der omkring 1969-70 blev udstykket fra Tingbjerggård, beliggende Fuglekildevej 26 (i dag Sydmarksvej 2). Af denne pragtfulde firelængede, stråtækte bondegård er der i dag kun stuehuset tilbage, ejeren hed Schjørning.

 

I den vestlige længe var der en port, og ud for denne var der almindeligt samlingssted, når vinteren gjorde det nødvendigt, at der skulle kastes sne. Folk fra de forskellige gårde og huse mødtes så her, hvor snefogeden tog sig af fordelingen af arbejdet, og hvis heste der skulle spændes for sneploven. Men gården var det centrale punkt i hele "operationen".

 

Her var for øvrigt et væld, dvs. at ud af skrænten og ind til nabogården flød vandet altid. Stille og roligt fandt det selv vej ned til det lille kær, der stadig ligger her, selvom det er blevet flyttet lidt.

 

Omkring 1945 blev gården solgt til Martin Cristensen, og en ny æra tog sin begyndelse.

 

I 1964 købte Tommerup kommune Tingbjerggård, og så kom kommunesammenlægningen, - Tommerup, Verninge og Brylle blev til én kommune. Dette gav anledning til en del strid om, hvor Plejehjemmet skulle ligge. Nogen mente, at det skulle ligge på arealet vest for Højskolen, andre mente, at det var bedst i Brylle, men til sidst blev man dog enige om, at Tingbjerggårds jord her på Sydmarksvej var det mest attraktive sted, man kunne finde.

 

Efter nogle ture rundt i landet, hvor kommunalbestyrelsen orienterede sig om forskellige muligheder, valgte man at kopiere et byggeri i Aulum i Jylland.

 

I samarbejde med Danske Diakonhjem blev ¨Sydmarksgården¨ så til det, vi kender idag.