Daghjemmet Sydmarksgården/Fokus aktivering

Daghjemmet på Sydmarksgården er et tilbud til visiterede borgere.
Vi har plads til 10 borgere i snit pr. dag.
Der er visiteret 40 borgere ialt til daghjemmet på Sydmarksgården.

Både beboere og daghjemsgæster deltager i forskellige aktiviteter i det omfang helbred og viljen er til det.

Fokus aktivering

Dagen i dagcentret begynder klokken ca. 9.30 og klokken 10.00 drikkes der kaffe med mulighed for et stykke brød.

Klokken 10.15 afholdes en kort andagt, som interesserede kan deltage i.

Fra 10.30 til 11.30 er der forskellige gruppeaktiviteter som f.eks, keglespil, dart, træværksted, højtlæsning, strikkegruppe, " snapsting " hvor kryddersnapse fremstilles, malegruppe og erindringsværksted.

Klokken 11.30 spises middagsmaden og klokken 12.30 er der mulighed for middagshvil i vores hvilestue.

Aktiviteterne opstartes igen klokken 14.00 og det kan eksempelvis være, Quiz, sang og musik, bankospil, lysbilleder, køretur ud i det blå eller som fast tradition, at præsterne på skift afholder gudstjeneste en gang om måneden.

Der drikkes eftermiddagskaffe inden dagcenterbrugerne køres hjem 16.00 og beboerne går tilbage til de respektive grupper igen.

Vi satser på at komme ud i naturen og opleve naturens skiften. Derfor bruges vores 2 busser flittigt, og der køres ofte på tur til forskellige attraktive steder i det omfang, at brugerne formår at deltage heri.