Mål/Vision

Vores vision er fortsat at kunne tilbyde et moderne plejecenter med et menneskesyn, der udspringer af den kristne grundholdning.

Vi har et ønske om at kunne tilbyde en optimal pleje/omsorg i et tæt samarbejde med den enkelte og dennes pårørende.

I " Ny Assens kommune " er vi den eneste plejegruppe, som er direkte under Danske Diakonhjem og dette har vi et ønske om at fastholde.

Vi har en vision om, at Sydmarksgårdens faciliteter bliver brugt på en hensigtsmæssig måde til områdets ældre og at vore samarbejdspartnere kan gøre nytte af de gode lokaliteter til gavn for ældreområdet.

Vores vision er desuden, at plejepersonalet bliver bedst mulig gearet til fremtidens krav. Vi ønsker at sætte focus på medarbejdernes vækstpotentialer.

" Grøn omsorg" for beboerne, ønsker vi at bruge i en endnu større grad end nu og målet er at alle ældre som minimun får frisk luft hver dag.