Værdigrundlag

Som en del af Danske Diakonhjem har Sydmarksgården til formål at drive et moderne plejecenter, og varetage de dermed forbundne opgaver. Værdierne i det daglige arbejde har rod i en kristen holdning. Dette betyder at næstekærlighed til ens medmennesker er i centrum og at omsorgen for det hele menneske med alle dets aspekter medinddrages i samarbejdet med den enkelte.

Mennesket betragtes som værende unikt og med værdi i sig selv med ret til udfoldelse og plads i det sociale fællesskab.

Vi lægger i samarbejdet vægt på:

Respekt

Ærlighed

Åbenhed

Rummelighed 

Og vores ønske er at kunne nå den enkelte via vores indbyrdes kommunikation . 

 

Læs mere om Danske Diakonhjem her